Privacy

Uw privacy is gewaarborgd.

Metz Lederwaren respecteert de privacy van u. Wij gebruiken alleen uw persoonlijke gegevens voor het uitvoeren van uw bestelling.
Wij verkopen uw persoonlijke gegevens NIET aan derden. Uw privacy is gewaarborgd bij ons.

De website van Metz Lederwaren is voor iedereen toegankelijk en kan anoniem worden bezocht.  Indien u via deze website met ons in contact treedt geeft u bepaalde persoons / bedrijfsgegevens op, deze worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft opgegeven. Slechts indien u te kennen geeft prijs te stellen op toezending van elektronische informatie zoals nieuwsbrieven, of aanbiedingen zullen wij uw e-mailadres gebruiken om deze informatie toe te zenden. Metz Lederwaren verstrekt tot u herleidbare gegevens niet aan derden tenzij Metz Lederwaren daar wettelijk toe is verplicht. 


Wij maken geen gebruik van cookies, ook geen vervelende e-mails of spam. Scroll naar boven